Hypnoterapi

Hypnoterapi - Balance
Book Gratis afklarende tlf. samtale

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapi er et fantastisk og effektivt værktøj, der kan hjælpe og forandre dit liv og dine følelser positivt og afhjælpe forskellige problematikker. Du kan få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige handlemønstre, følelser og dårlige vaner, som f.eks. stress, angst, dårligt selvværd, fobier, allergi, sukkertrang m.m. Så du kan opnå dine ønsker og mål, samt mærke balance og glæde i dit liv.

Under hypnose kan du komme ned i dit underbevidste sind og “omprogrammere” dine uhensigtsmæssige handlemønstre eller vaner.

Dybdegående hypnoterapi

Jeg arbejder ud fra den mest effektive og dybdegående form for hypnoterapi, hvor der igennem terapiforløbet, hos Joy of life, arbejdes med de primære grundfølelser, angst, ked-af-det-hed, vrede, skyld og skam. Hvis der er ubalance i de følelser, kan du opleve at være styret af eksempelvis angst eller vrede. Det er en meget anerkendt og dybdegående metode, at arbejde med hypnoterapi på.

Dybdegående hypnoterapi - vandfald i naturen

Forskellen på denne metode og den almindelige form for hypnose, er at den er mere grundig og dybdegående. Der arbejdes med at fjerne problemet helt nede ved roden. Derved bliver problemet neutraliseret en gang for alle. Den almindelige form for hypnose er ofte symptombehandling. Hvilket betyder at problemerne kan komme igen, eller der kan opstå andre symptomer eller udfordringer, da den egentlige årsag ikke er bearbejdet.

Årsagerne til ens udfordringer ligger ofte langt tilbage i livet. Når den oprindelige årsag bliver neutraliseret, vil mange andre udfordringer ofte også forbedres. Ligesom en perlekæde på snor. Får man først løsnet den nederste perle, vil de efterfølgende perler falde af en efter en.

Virker hypnose på alle?

Langt de fleste kan hypnotiseres i den dybde der er behov for under hypnoterapi. Nogle mennesker er mere modtagelige for hypnose end andre. Ca. 10 % er meget hypnotiserbare, det er dem man ser på scenen til hypnoseshow. 10 % har svært ved at blive hypnotiseret. Personer, der er åbne for forslag og har tillid til terapeuten, har tendens til at have bedre resultater med hypnose.

Hypnoterapi - Få ro og balance i dit liv

Hypnoterapi vinder mere og mere frem

Hypnoterapi er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform, som vinder mere og mere indpas. Der er forsket meget i hypnose og dens virkning.

Gennem de senere år har man i det danske sundhedsvæsenet også taget hypnose til sig. Både læger, tandlæger og jordmødre mm. bruger metoden til at mindske eksempelvis angst og smerte hos patienterne.

Der er lavet forskning på effekten af hypnose ved forbedring af hukommelsen på hjerneskadede, med mærkbare resultater. læs mere på DR

Forskning

Den danske forsker Jonas Kristoffer Lindeløv publicerede 2017 sit første forsøg med 68 personer der havde pådraget sig en sen-hjerneskade. Deres IQ blev målt inden forsøget startede. De havde en gennemsnitlig IQ på 81, målt på arbejdshukommelse og efter 8 behandlinger med hypnose blev deres IQ målt til 104. Se mere her

Forskning i hypnose

Der findes også studier af hypnosens effekt som smertebehandling med positive resultater og betydelige smertereduktion.

Studier omkring hypnosens smertestillende effekt

Effekt på kroniske smerter

Hvad sker der når man er i hypnose?

Det der sker under hypnose og selvhypnose er at hjerneaktiviteten falder fra betabølger ned på alfa- eller det dybere theta-niveau, hvor man er i en hypnotisk trance. Når en person er i hypnose, opleves en tilstand af fokuseret opmærksomhed og øget modtagelighed for forslag. Herunder er nogle af de karakteristiske træk ved hypnose.

Læs mere om hjernebølger her

Under hypnosesessionen skabes en dyb følelse af afslapning. Dette kan sammenlignes med at dagdrømme, eller den tilstand man er i lige før man falder i søvn om aftenen. Selvom klienten er dybt afslappet, forbliver sindet vågent og fokuseret, og er stadig opmærksom på terapeutens stemme og forslag. Under hypnose er sindet mere modtageligt overfor forslag og forandringer. Det betyder, at terapeuten kan give positive forslag, ændre fejlagtige overbevisninger, negative følelser og tankemønstre, som klienten er mere tilbøjelig til at acceptere og tage til sig.

Hypnoterapi - pendul

Ændring af sanser under hypnose

Nogle mennesker kan opleve ændringer i deres sanser under hypnose. Dette kan være en ændret opfattelse af tid, rum eller følelser. Under hypnose forekommer der tendens til at have mindre bekymringer om, hvordan de opfattes af andre. Dette kan hjælpe med at skabe en mere åben tilgang til terapi. Hypnoseterapi indeholder visualisering, hvor klienten opfordres til at forestille sig positive billeder eller situationer. Som kan være nyttigt i terapeutiske sammenhænge.

Det er vigtigt at bemærke, at hypnose ikke er en tilstand af tabt kontrol eller bevidsthed. Klienten er stadig bevidst om, hvad der sker omkring dem, og de kan ikke tvinges til at gøre noget imod deres vilje. Hypnosen bruges til at hjælpe med at ændre uønskede tankemønstre, vaner eller adfærd og er en effektiv tilgang inden for terapi og personlig udvikling.

Rul til toppen